19 Mart 2009 Perşembe

CUMHURBAŞKANINA MEKTUP

Cumhurbaşkanlığı Makamına;

Sayın Cumhurbaşkanımız, korkarız ki, tarih tekerrür ediyor...
Kapitülasyonların kabulü; Osmanlı’nın çöküşünün başlangıcı...
Düyun-u Umumiye; Osmanlı’nın intihar fermanı... O büyük devlet artık Batı’nın bendesi, bir nevii müstemleke.
Ve Batı Emperyalizmine karşı verilen kurtuluş savaşı...
Büyük Atatürk’ün Lozan delegelerine ilk talimatı: Kapitülasyonlar kalkacak, Düyun-u Umumiye tarihin çöp tenekesine atılacak...
Kısacası: “Milli Hakimiyet, İktisadi Bağımsızlıkla sağlamlaştırılmalıdır”
Ve kapitülasyonlar kalkar, Düyun-u Umumiye tarihin çöp tenekesine atılır...
Yapılacak bir şey daha kalmıştır: Telekom İdarelerinin millileştirilmesi...İstanbul ve İzmir Telekom idareleri millileştirilir.. Fransız, İngiliz Şirketleri “Geldikleri gibi giderler”
Aradan 70 yıl geçti.. Biz iktisadi bağımsızlığımız sona erecek diye korkuyoruz. İbret alamadığımız için yine tarih tekerrür ediyor...
Yeni kapitülasyonlar, yeni Düyun-u Umumiyeler ve Yabancılara Peşkeş çekilen Türk Telekom...
Türk Telekom’un başına yine Franko Efendiler, Mösyö Sterpen’ler, Mozoros Bey’ler gelecek.
Atatürk adının ağızlardan düşürülmediği bu günlerde, Atatürk’ün yaptıklar ters yüz ediliyor...
Milletin yüz yıllık birikimi yabancılara peşkeş çekiliyor.. %33.5 sermayeye %100 hakimiyet verilerek...Gerçek bedelinin çok çok altında bir fiyat biçilerek... Türk Telekom’un kendi GSM şebekesine devreye vermesinin arifesinde, Türk Telekom’un önü kesilircesine... Diğer GSM şirketlerine kaynak mı aktarılmak isteniyor? Sorusu gündeme getirilircesine..
Türkiye’nin en büyük bilgi bankası, Türk insanının demografik DNA’sı, sokak sokak ev ev insanımıza ait her türlü bilgiyi elinde bulunduran Türk Telekom yabancı sermayedarlara gümüş tepsi içerisinde sunuluyor...
Artık, her türlü askeri muhabere bilgisi, Türkiye’nin bilgi iletişim haritası yabancıların ellerinde olacak..
75.000 Türk Telekom personeli gelecek endişesiyle karşı karşıya...
Bütün bunlar ne için? Batık bankaların zararını karşılamak için.. Türk Telekom’u satarak günü kurtardık... Yarın neyi satacağız?
Para için bir devletin yapamayacağı şeyler de vardır..
Hele O devleti “İstiklali Tam Türkiye” diyen bir büyük insan kurmuşsa...
Türkiye’nin tersaneleri değilse de, santralleri işgal edilmek üzere..
Sayın Cumhurbaşkanımız tarih şuurunuza, devlet adamı niteliklerinize güveniyoruz...Türkiye’nin müstemleke olmasına izin vermeyeceğinize inanıyoruz...
Saygılarımla...07.12.2000


Fazlı Köksal

DENETDE
GENEL BAŞKANI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder