19 Mart 2009 Perşembe

TELEKOMÜNİKASYON GİDERLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

FAZLI KÖKSAL


Gelişen teknoloji Telekomünikasyon hizmetlerini çeşitlendirmiş, dolayısıyla Telekomünikasyon Giderleri gerek kurumların, gerekse kişilerin/ailelerin bütçelerinde önemli yer tutmaya başlamıştır. Telekomünikasyon giderlerinden yapacağımız kısıntı, bütçemize yapacağımız katkıdır.

Bu yazıda gerek kurumsal gerekse bireysel bazda, Telekomünikasyon giderlerini azaltmak için alınabilecek tedbirler değerlendirilmeye çalışılacaktır.

A- GEREK KURUMLARIN GEREKSE BİREYLERİN TELEKOMÜNİKASYON GİDERLERİNİ AZALTMAK İÇİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN ORTAK HUSUSLAR.

1) Sabit Telefon Abonelerinin yapması gereken ilk şey doğru tarife paketinin şeçimidir.

Şehirlerarası , şehiriçi ve GSM görüşme yapan ( Görüşme Süresinin %60’ı şehiriçi %30’u Şehirlerarası %10’u GSM olan )bir abone, aylık fatura tutarı;

25 TL’ye kadar Hesaplı Hat,
25-110 TL Arası Standart Hat,
110-200 TL Arası konuşkan Hat,
200 TL’nin üzerinde de Şirket Hat’tı seçmesi halinde en ekonomik seçimi yapmış olur.

Ancak bu durum konuşma türünün Şehriçi, Şehirlerarası veya GSM ağırlıklı olmasına göre değişmektedir.

Bu nedenle;

Sabit Telefonu çok az kullanan veya yalnızca ADSL bağlantısı için telefon almak zorunda olanlar, mutlaka Hesaplı Hat tarifesini seçmelidirler. Ancak Hesaplı Hat aboneleri Düğün-Vefat-Bayram-Misafir gibi özel nedenlerle fazla konuşmak durumunda kalmaları halinde çok yüksek faturalar ile karşılaşabilir.

İşyerleri Santral çıkışlarını Telefon Trafiğinin yoğunluğuna göre bir veya iki hat üzerinde yoğunlaştırır bu hatlarda da Konuşkan veya Şirket hattı seçerse (Örneğin 4 Sabit Hattan 100 YTL civarında görüşme yapan bir işyeri, santral çıkışını iki konuşkan hatta yoğunlaştırırsa, aynı yer ve süreli görüşmeler için 4x100=400 YTl yerine, konuşmanın neviine göre 300 ila 350 YTL civarında fatura geldiğini görecektir) önemli bir tasarruf sağlamış olacaktır.

2) Sabit Telefon Kullanıcıları Uzak Mesafeli Telefon Operatörlerinin Verdiği Sabit Telefon Hizmetlerinden yararlanmalıdır.

Türk Telekom’un tekeli sona erdiği için, Telekomünikasyon Kurumu tarafından lisans verilen bazı kuruluşlar da Uzak Mesafeli Telefon Hizmeti (UMTH-Şehirlerarası ve Milletlararası) vermeye başlamıştır. UMTH Operatörleri Şehirlerarası ve Milletlerarası görüşme ihtiyaçlarını Türk Telekom’a göre daha ucuz fiatlarla karşılamaktadırlar.

Sabit Telefon Kullanıcılar arayacağı telefon numarasından önce UMTH operatörlerinin erişim numaralarını (Koç net için 1056, Millenicom için 1045, Superonline İçin 1099, Netone için 1095 vs.) çevirerek Şehirlerarası ve Milletlerarası görüşmelerini Türk Telekom’a nazaran %20-%40 daha ucuza yapabilirler. UMTH Operatörlerinin tarifeleri de birbirinden farklı olduğu için görüşme maliyetimizi minimize etmek için UMTH Operatörlerinin tarifelerini sık sık kontrol etmekte fayda vardır.

Yalnız, bu hizmetten Türk Telekom’un Hesaplı Hat aboneleri yararlanamamaktadır. Aylık görüşme tutarları 20 YTL’nin üzerinde olan tüm Telefon Kullanıcılar Standart Hat abonesi olup Şehirlerarası ve Milletlerarası görüşmelerini de UMTH operatörleri üzerinden yapmaları halinde en doğru seçimi yapmış olurlar.

UMTH Operatörleri üzerinden yapılan görüşmelerin bedelleri Türk Telekom tarafından fatura edilmekte ve bedelleri Türk Telekom tarafından UMTH Operatörlerine ödenmektedir.

3) Sabit Telefonlardan Cep Telefonlarını Aramayın.

Sabit Telefonlardan 1 Dk.lık GSM Araması sonucunda ödeyeceğiniz fatura, ABD’deki bir sabit telefonla yapacağınız 1 dakikalık görüşmenin sonucu ödeyeceğiniz miktarın 2 Katından fazladır.

Sabit Telefondan GSM hatlarına doğru yapılacak aramalar, GSM’den GSM’e yapılacak aramalara nazaran çok pahalı olduğu için , zorunlu olmadıkça Sabit Telefondan GSM numaralarını aramamak gerekir.

4) Gerek Sabit Telefonlardan, gerekse GSM hatlarından, Bilinmeyen Numaralar Servisleri (Tük Telekom 11811, Turkcell 11832, Telsim 11842, Avea11855) zorunlu kalmadıkça aranmamalıdır.

Örneğin 11811 ‘e yönelik aramalar, aynı sürede yapılan Şehirlerarası görüşmeden 7 kat, Milletlerarası görüşmeden de kademesine göre 2 ila 5 kat daha pahalıdır.

Bilmediğiniz numaraları, bilmesi muhtemel tanıdıklarımıza sorarsak, hem daha kârlı çıkarız, hem de onlarla sohbet etme imkanı buluruz. Ayrıca, Bilinmiyen numaraları http://www.ttrehber.turktelekom.com.tr/ adresinden öğrenmemiz de mümkün.

5) Özel hizmet numaralarını ararken dikkatli olunmalıdır.

Toplumda, Özel Hizmet Numaraların (3 rakamlı numaralar: 110-189) ücretsiz olduğu gibi genel ve yanlış bir yargı vardır. Bu numaralardan yalnızca emniyet, can ve güvenliğine ilişikin servisler (110,112, 121, 151, 155, 156, 157, 158,159,168, 177,183) ücretsiz olmasına karşılık, diğer özel hizmet numaralarından bazıları şehiriçi (113, 126, 150, 153, 163, 169, 175, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189) ücret tarifesi üzerinden , bir kısmı şehirlerarası (114, 119, 130, 136, 171, 172, 173, 178, 182, 184) ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir. Dolayısıyla ücretsiz olduğunu sanarak ücretli hatları ( Örneğin; Ruhsal Bunalım Danışma (182), Sağlık Danışma (184) ) arayan ve uzun süre görüşme yapan telefon kullanıcısı çok yüksek faturalarla karşılaşılabilir, gerçekten ruhsal bunalıma girilebilir.

Türkiyede Hiç Çağrı Cihazı abonesi kalmamasına karşın, Türk Telekom 133 Çağrı Servisini muhafaza etmektedir. 113,130,136,153 gibi servisleri arayacağı yerde yanlışlıkla 133’ü çevirecek bir telefon abonesi, meramını anlatana kadar geçecek 61 saniyelik bir görüşme sonucunda 3,34 YTL ödemek zorunda kalacaktır.

6) Sabit Telefondan arama yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar;

Her ne maksatla olursa olsun 900******le başlayan hatlar aranmamalıdır. Bu hatlara yönelik aramaların dakikası, Hesaplı Hat için 3,39 ile 8,47 YTL arasındadır.Özellikle uzun süreli görüşmeler yapıldığı takdirde, altından kalkamıyacağınız faturalarla karşılabilir. O nedenle telefonların 900’lü aramalara kapatmak en akılcı çözümdür.

444’lü telefonları aramak şehiriçi telefonlar gibi ücretlendirilir. Eğer ilgili firmaların Çağrı Merkezi başka bir şehirde ise, arama o şehire yönlendirilir, ancak şehirlerarası ile şehiriçi ücreti arasındaki fark Türk Telekomca ilgili firmadan tahsil edilir. Ancak bazı şirketler, ilanlarında 444 ile başlayan çağrı merkezi numaralarının başına çağrı merkezinin bulunduğu ilin kodunu da koyarak (örneğin 0.212.444*****, 0.216.444**** gibi) tanıtım yapmakta ve kendi ödemeleri gereken ücretleri müşterilerine yüklemektedirler. Bu nedenle bu tür ilanlara itibar etmeyerek, 444 ile başlayan hatlar aranırken alan kodu kullanılmaksızın Şehiriçi arama yapılıyor gibi arama yapılmalıdır.

B - KURUMLARIN TELEKOMÜNİKASYON GİDERLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN BAŞVURABİLECEKLERİ YÖNTEMLER.

1) Bir telefon hattını aramanın maliyeti, aranan ve arayan numaraya göre büyük farklılıklar göstermektedir. Aynı şebeke içi aramalar , farklı şebekelerden yapılan aramalara göre çok çok ucuzdur. Kullanıcıların telefon maliyetlerini minimize etmek için, FCT (Fixed Celluler Terminal -Sabitlenmiş Ceptelefonu Terminali) adı verilen cihazlar üretilmiştir. Bu cihazlar dahili santraldan Mobil operatörlere yonelik aramaları LCR (En dusuk maliyetli yönlendirme) ozelligi ile minimize etmektedir. Cihaza Sabit Telefon hattı çıkışı dışında, trafik durumuna göre asgari 3 GSM hattı irtibatlandırmakta, aranan numara 053*** ile başlıyorsa arama Türkcell hattına, 054*** ile başlıyorsa Vodafone hattına, 050** veya 055** ile başlıyorsa Avea hattına yönlendirilmekte, Kurumun içindeki arayan sabit telefondan cep telefonu ile görüşüyor gözükmesine karşın, gerçekte aradığı GSM şebekesine ait hattan görüşme yapmaktadır. GSM görüşmesinin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, FCT cihazının kullanılmaya başlamasıyla o kuruluşun telekomünikasyon giderlerinde %20 ‘den başlayıp %80’lere kadar varan bir tasarruf gerçekleşebilmektedir.

2) Şirket Santrallerinde yapılacak konfigürasyonla ya da telefon santralına takılacak otomatik çevirici (auto dialer) ile şehirlerarası ve uluslararası aramaların önce UMTH Operatörlerinin ve daha sonra aradığınız numaranın çevrilmesi sağlanarak Uzak Mesafe Hizmetini UMTH operatörlerinden almak suretiyle de Şehirlerarası_ Milletlerarası Telefon Görüşme giderlerinde önemli bir tasarruf sağlanabilir.UMTH Hatlarına, IP telefonları ile İnternet üzerinden erişilmesini sağlamak da mümkündür.

3) Bunların yanında, sesi kiralık kanallarla noktadan noktaya taşımak, Centrex santrallar kurmak, VOIP (Voice over IP -İnternet Üzerinden ses nakli) hizmeti almak, VPN (Virtual Private Network -Sanal Özel Ağ) kurmak ve bunların hepsinin karışımı çeşitli kurumsal çözümler oluşturmak da mümkündür. Ayrıca, Kuruluşun büyüklüğüne ve şube sayısına, iletişimin neviine ( Veri veya ses iletişiminin ağırlıklı olması, Milletler arası, GSM veya Şehirlerarasının görüşmedelerdeki ağırlığı), çalışan sayısına, ses kalitesinin önem taşıyıp taşımamasına göre her kuruma özel farklı çözümler de geliştirmek mümkündür. Benzeri yöntemlerle Telekomünikasyon giderlerini %50-%85 oranında düşürmek mümkündür…

C- BİREYLERİN TELEKOMÜNİKASYON GİDERLERİNİ AZALTMAK İÇİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

1) Sabit Telefondan GSM’e, GSM’den Sabit Telefona Yönelik aramalardan mutlaka kaçınılmalıdır.

GSM Faturası 40 YTL’yi geçiyor ve aranan hatlar arasında farklı bir GSM şebekesinin ağırlığı %25’i buluyorsa, ağırlıklı olarak aranan 2. şebekeden de bir GSM hattı alınmalı ve görüşmelerin aynı şebeke içerisinde yapılmasına (Avea’dan Avea’ya, Turkcel’den Türkcell’e, Vodafofone’dan Vodefone’a) dikkat edilmelidir. Ayrıca GSM şirketleri zaman zaman çok cazip tarife seçenekleri sunmaktadırlar. En az ayda bir kez abonesi olduğunuz GSM şirketine ait internet sitesine girerek tarife seçeneklerine mutlaka göz atmakta fayda vardır. Bunların hepsinin yerine getirilmesi halinde toplam GSM fatura giderlerinde azalma olduğunu görülecektir.

2) Sabit Telefonlar için mutlaka ayrıntılı fatura talebinde bulunulmalıdır.

Böylece, Sabit Telefondan GSM hatlarını aranmasının, gereksiz uzun süreli Ş.A ve M.A görüşme yapılmasının önüne geçilir ; aile fertlerinin ve çalışanların Ş.A ve M.A görüşmelerin UMTH Operatörleri üzerinden yapılıp yapılmadığı denetlenebilir.

3)Sabit Hatlarda kordonsuz telefon kullanılmamalıdır.

Sabit Hatlarda kordonsuz telefon kullanımı bir rahatlık olmakla beraber, oturarak, uzanarak hatta yatarak telefon görüşmesi yapılmasına imkan vermesi nedeniyle görüşme süresinin uzamasına yol açmaktadır. Keza, her ilave parelel hat da, sabit telefon giderinin artmasına neden olmaktadır. Kordonsuz telefon yerine kordonlu telefon kullanılır ve zorunlu olarak ayakta konuşmayı gerektirecek şekilde monte edilir, paralel telefon da kaldırılırsa sabit telefon giderlerinde önemli bir azalma olduğu görülecektir.

4) Ankesörlü telefonlardan yapılacak görüşmeler sırasında da Türk Telekom kartları yerine UMTH operatörlerinin çıkardığı Telefon Kartları kullanılılırsa, Şehirlerarası ve Milletlerarası görüşmelerde %20 ila %50 arasında ucuza konuşulmuş olunur.

5) GSM Kullanıcılarının dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de, cep telefonlarına gelen tuzak mesajlardır. GSM kullanıcısı herhangi bir sözleşme imzalamadığı halde, farkına varmadan, 'tuzak mesajlarla' logo ve melodi servislerine abone yapılmaktadır. Cep telefonu kullanıcılarına atılan mesajlar abone tarafından okunduğunda kontörlü hatlarda 40 ila 50 kontör kontör giderken, faturalı hatlarda mesajın okunması ile birlikte üyelik gerçekleşmiş oluyor. Kabul etmese dahi ilgili şirket, 3 lira 177 YKr ve KDV ücreti kesiyor. Cep telefonu operatörleri de, farkında olmadan 3 günde bir bu parayı ilgili aboneye faturalandırıyor. Yine İnternette sık sık rastladığınız bedava 100 kontör, bedava 200 kontör gibi cazip teklifler bulunan linkleri tıkladığınızda bu servislere üye oluyorsunuz ve her ay otomatik 40-50 kontör kesiliyor. Bilmeden iki ayrı firmaya abone olmuşsanız bu kez her ay 100 kontörünüz gider. Önceleri olayın farkına da varmazsınız. Kontörüm ne çabuk bitiyor diye düşünürsünüz. Ya toplu 50 kontör çekildiğinde, ya da “Yeterli kontörünüz bulunmadığından” abonelik bedeli 50 kontör çekilememiştir.” Şeklinde bir SMS alınca olayın farkına varısınız. Olayı düzeltene kadar 100-150 kontörünüz daha gider. Hatta GSM aboneliğinize de son vermek zorunda kalabilirsiniz. Onun için kesinlikle tanımadıklarınızdan gelen SMS’leri açmayın, internetteki “Bedava Kontör” vb yalanlara inanmayın.

6) Skype, Msn, Gmail üzerinden sesli veya sesli-görüntülü görüşme yaparak hem uzun süre hem de ücretsiz sohbet etmenin tadını çıkarabilirsiniz,

7)
Sabit Telefon Kullanım kolaylıkları da bir para tuzağı olduğunu unutmayın. Örneğin Sabit Telefonunuzu kullanarak uyanmak isterseniz her uyandırma için 3 kontör ödeyeceksiniz, Telefonunuzu yönlendirirseniz, hem sizi arayan hem de siz görüşme ücreti ödeyeceksiniz. Eğer rahatsız edilmemek için telefonunuzu ayarlarsanız 5 kontörünüz gitti demektir… En iyisi ; uyanmak istiyorsanız saatinizi veya cep telefonunuzu kullanın. Rahatsız edilmemek için de telefonunuzun fişini çekin. Yönlendirme özelliğine ise hiç gerek yok, evde bulamayan zaten sizi cep telefonunuzdan arar….

8) İnternete erişimde TT-Net dışında da seçenekler olduğu unutulmamalıdır. Türksat’ın, Kablo-Net ve Uydu-Net adı altında verdiği hizmetler yanında diğer İnternet Servis Sağlayıcılarının da ADSL (Koç Net-Biri ADSL, Süperonline-Süper ADSL, Smile ADSL vs)hizmeti verdiği unutulmamalı, tarifeler ve teknik detaylar incelenerek en uygun seçenek tercih edilmelidir. Ancak, başlangıçtaki uygun seçeneklere aldanıp, 2-3 yıl gibi uzun süreli abone olmayı zorunlu kılan seçeneklerden uzun durulmalıdır.

Eğer bu öneriler dikkate alınırsa, hem kurumsal hem bireysel açıdan küçümsenmeyecek bir tasarrufta bulunabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder