19 Mart 2009 Perşembe

TEL HIRSIZLARI-Şiir

Erzincan Türk Telekom Deposundan Çalınan kablolarla ilgili bir soruşturma yapmıştım. Ambar görevlilerinden birisi soruşturma sırasında aşağıdaki şiiri yazmış.


TEL HIRSIZLARI


Ne bir not bırakmış, ne yazı yazmış

Depodan çalmışlar tel hırsızları

Ne ayak izi var, ne parmak izi

Ya nasıl çalmışlar? tel hırsızlarıTellerin hepsi tek tek sarılı

Ambarın etrafı çiftle örülü

İçeriden mi buldu yoksa birini?

Nereden çıktı tel hırsızlarıKilidi kırmışlar kapı açılmış

Diğer hurdalardan teller seçilmiş

Ambardan çıkıp ta nereden geçilmiş

Herkesi şaşırttı tel hırsızlarıDağ bayır demedik topladık, bıktık.

Yükledik, kamyona depoya yıktık.

Kilitleyip kapıyı dışarı çıktık.

Nereden gördüler tel hırsızlarıİlk defa oluyor bu nasıl işti

Polis bulamadı müfettiş şaştı

Bence bu hırsızlık şeytanı geçti

Şeytanı şaşırttı tel hırsızlarıAmbarcıda zanlı, getirenlerde

Telleri tartmaya götürenlerde

Arabayı yıkıp bitirenlerde

Bekçiyi şaşırttı tel hırsızlarıBekçi uyumamış kapıyı tutmuş

Çift yüksek, tel ağır nereden atmış

Ambarcı Necmettin hocaya gitmiş

Tılsımlı çıktı tel hırsızlarıTutanağımda var, kantar fişimde

İadesi de var, ambar fişide

Yıktığını söylüyor yıkan kişide

Öyleyse o zaman bul, tel hırsızlarıBen bu telin rüyasını görmüşüm

Yakalayıp mahkemeye vermişim

Avukata olan zata sormuşum

Demez mi al telin, ver tel hırsızlarıBurhanettim Dumanlıyım üzgünüm

ALLAH bilir doğrudan da düzgünüm

Bizi zanlı soranlara kızgınım

El de bizi sorar tel hırsızları.BURHANETTİN DUMANLI

1 yorum:

 1. T.Zirai Donatım Kurumundan, 02.11.1998 tarihinde TT a Başmüfettiş olarak naklen geldiğimde, ilk iş olarak 18.12.1998-98-2 tarih sayılı Oluru ile İMODSAN’ın 17.12.1988-5809 tarih sayılı yazı, “İMODSAN Müdür Yardımcısı M.B.’in Hurda Kablo Atölyesine giriş-çıkış yapılan kapının 10.12.1998 günü saat 03:45 de açıldığını bir aracın girişini daha sonara çıkarak süratle uzaklaştığını görmesi” tarafımdan incelenmiştir. Düzenlediğim raporda:
  “Olay gün ve saatinde aracın giriş ve çıkış yaptığı yere yakın 3 ve 4 no.lu bekçi kulubesinde ayrı ayrı nöbetçilerin bulunması gerektiği halde, nöbetçilerden Y.K.’ın hastalığını gerekçe göstererek her iki nöbetçinin 3. no.lu kulubede durdukları, aracın girişini fark ettikleri ve olaya müdahale etmek için Y.K.'ın alarak dışarı çıktığı, ancak aracın uzaklaşması nedeni ile plakasını alamadığı, nöbetçiler tarafından herhangi bir işlem yapmadığı gibi, bu durumun tutanak ve nöbet defterine yazma şekilde belgelendirilmediği”,
  “Hurda Kablo Atölyesinde hurda kablodan elde edilen bakırın öğütüldükten sonra varile oradan da torbalara konulduğu ancak ne günlük, ne haftalık ne de aylık tartımının yapılmadığı, ambara giriş sırasında tartılarak intikal ettirildiği, başka bir ifade ile, vardiyaların ayrı ayrı kğ. cinsinden günlük üretimlerinin tespitinin yapılmadığı, bu nedenle de bahçeye girdiği belirtilen aracın bakır götürüp götürmediğinin veya ne kadar götürdüğü hususunda kayıtlar üzerinden herhangi bir sonuca varılamadığı”,
  “Fakat raporun bundan önceki bölümlerinde de bahsedildiği üzere, değirmende öğütülen bakırın vardiye ve ekip yönünden yapılan karşılaştırılmasında ekipler ve vardiyeler arasındaki üretimin 31.12.1997-25.12.1998 tarihleri arasındaki dönemde aşağı yukarı denk olduğu”,
  “Bu nedenlerle de, söz konusu aracın ne amaç ile girip çıktığının somut olarak belirlenemediği, hırsızlık amacıyla olabileceği gibi zamansız ve uygunsuz bir ziyaret maksadıyla da gelip, Müdür Yardımcısının olayı lojmanından farketmesini hissetmesi üzerine hızla kaçmış olmasınında ihtimal dahilinde olduğu”,
  “Bakırın 31.12.1997 ve 31.12.1998 tarihlerinde sayılmamış olması, yıl içinde de sıfıra düşmemesi nedeniyle mevcut granül bakırın sayımının yapılması gerektiği kanaatine varılarak, ambardaki kayden 353.723 Kg olan granül bakır stoku sayılmış”,
  “Sayım sunucunda 270.160 Kg granül bakır bulunduğu bu miktarın tespitinden 10 gün sonra yeniden 11 varil bakır bulunması ile stoktaki bakır miktarının 269.960+9160=279.120 Kg' a ulaşdığı, dolayısıyla 353.723-279.120=74.603 Kg lık bir farklığın ortaya çıktığı, bu farklılıkların incelenmesi sonucunda ise,
  04.01.1999-08.01.1999-11.01.1999 tarihli granül bakır stok kartlarında 22.578+21.150=43.728 Kg lık miktarın mükerrer giriş kayıtlandığı,
  Hurda Kablo Değerlendirme Atölyesinden direkt olarak firmalara sevk edildiği beyan edilen, fakat gitmemiş olan 114.939-89.153=25.786 Kg lık granül bakır için mükerrer tesellüm fişi verildiği,
  30.9.1997 tarihli granül bakır tartı raporunda görülen 4 adet konteynır içindeki toplam 317.645 Kg 'ın, 9.10.1998 tarihinde tamamen sevk edilmesinden sonra, 4.375 Kg lık noksanlık tutanağının bulunduğu,
  Sonuçta, 741+4.375=5.089 kg bakırın noksan olduğu, fakat 30.09.1997 tarihinden bu tarafa ambara giren 2.220.447 kg. lık bakırdan ambarda mevcut 279.120 kg düşüldükten sonra geriye kalan 1.941.327 kg granül bakır hareketinde bu noksanlığın kayda değer bulunmadığı,
  Anlaşıldığından, Yasal ve disiplin yönünden yapılacak işlem bulunmadığı”,“Yönetimsel Yönden;
  3-a) Granül bakırda ortaya çıkan 43.728+25.786=69.514 Kg lık mükerrer fişin Malzeme Müdürlüğü bünyesinde ters mahsup ile iptal edilmesi,
  b) 4 adet konteynırda ortaya çıkan 4.375 Kg ile diğer torba ve varillerde ortaya çıkan 714 Kg, toplam 5.089 Kg lık ambar noksanlığının 30.9.1997 tarihli tutanaktan ileri geldiği, fire ve kantar hatası sınırları içerisinde olması nedeniyle zarar kaydedilmesi,
  Uygun olacağı kanaat ve mütalaası ile düzenlenen işbu rapor arz olunur”.
  Dediğimi gördüm. Bu vesile ile anılarım yenilendiği...

  YanıtlaSil