28 Aralık 2010 Salı

ALPASLAN GÜZELİŞ’İN KİTABI: TELGRAFTAN İNTERNETE.


FAZLI KÖKSAL
Kitap tanıtım yazılarımın birinde; “Ülkemizde Telekomünikasyon Sektöründe çalışan mühendisler konularını bilir, uygular, üretir. Ama yazmaktan, dokümantasyon hazırlamaktan haz etmezler. Yazanların önemli bölümü de, bilgilerini konuya meraklı geniş kitlelerin anlayacağı şekle getiremezler.” Demiştim.
Bu genel çizginin dışına çıkanlardan birisi de Sayın Alpaslan GÜZELİŞ…
Alpaslan GÜZELİŞ; İTÜ Mezunu bir Elektrik Mühendisi… 1983’de İzmir Telefon Başmüdürlüğünde Santral Mühendisi olarak başladığı PTT(Türk Telekom)’deki Çalışma Hayatında, Başmühendislik Grup Başmühendisliği yaptıktan sonra İzmir İl Müdürlüğü’ne Santraller Müdürü olarak atanmış ve Türk Telekom özelleşince de 16.Kasım.2005 günü kendi isteği ile emekli olmuş…
Çok, iyi bir mühendis, iyi bir santralci diye tanımlıyorlar O’nu tanıyanlar…
Ve her tanıyan mutlaka ilave ediyor: aydındır, sosyaldir, araştırmacıdır, yazar-çizerdir…
 Bu söylenenlerin doğruluğunu Alpaslan GÜZELİŞ yazdığı TELGRAFTAN-İNTERNETE kitabıyla kanıtladı...
EMO Yayınları arasında çıkan TELGRAFTAN-İNTERNETE 232 sayfa ve 1 hamur kağıda basılmış. Baskı çok özenli.. Çok anlaşılır bir dil kullanılmış. Üslup, sade ve akıcı… Tekrarlardan kaçınılmış… Belli ki çok uzun süre üzerinde çalışılmış. 
Kitapta; Telekomünikasyon araçlarının tarihsel gelişimini, bu gelişim sürecinde kullanılan teçhizatı, bu konuda dünyadaki ilkleri, bulanlar ve gelişiminde katkısı olanları okuyucularına aktarmış Alpaslan GÜZELİŞ…
Telekomünikasyonun Türkiye’deki gelişimi ve bu gelişime katkı verenler de anlatılmış kitapta… Yazar İzmir’de yaşadığı, tüm görevi İzmir’de geçtiği için, Telekomünikasyon’un İzmir’deki gelişimine ayrı bir önem vermiş...
Kitap şu bölüm başlıklarından oluşuyor;
I- Telekomünikasyona giriş,
II- Bilgi,Belge ve Veri İletişim Araçları,
III- Ses İletişim Araçları,
IV-  İletişim Sistemleri,
V-   Kitlesel İletişim Araçları,
VI- Telekomünikasyon Araçları İşletmeciliği ve Düzenleyici Kurumlar,
VII- Telekomünikasyon Araçları Üreticiliği,
VIII- Sonuç.
Kitabın büyük bir boşluğu dolduracağı kuşkusuz.
Yer yer ayrıntılı teknik bilgilere  yer verilse de, kitabı “Türkiye’nin Telekomünikasyon Tarihini anlatan bir kitap” olarak tanımlamak mümkün.
Ama kuru bir tarih kitabı da değil… Kişiler, olaylar, sayısal değişimler, teknolojik değişimler ve hepsinden önemlisi, sıkmayan akıcı bir üslup…
Bu kitabı Telekomünikasyona ilgi duyan herkese ama herkese tavsiye ediyoruz.
Biz hep iddia ediyoruz, kurumsal hafıza olmadan “Türk Telekomcu” olunmaz. Türk Telekom’u Türk Telekom yapan kuşaktan kuşağa anlatılan bilgilerdir. Kurumsal hafızadır, kurumsal kültürdür.  Biz büyüklerimizden, Enver Kutaydın’ları, Hacim Kamoy’ları , Berkan Uysal’ları  onların çabalarını dinledik, bizden sonrası kuşaklara Servet Bilgi’leri, Münir Çağevi’leri, Vehbi Köşker’leri, günlerce uyunmadan çekilen köy hatlarını, bir günde yapılan onlarca santral açılışını, mühendisin, teknikerin, teknisyenin, işçinin, idari personelin fedakar çalışmalarını, Teröre kurban verdiğimiz personeli anlattık. Telekomünikasyondaki gelişimin ne güçlüklerle gerçekleştiğini aktardık.  Türk Telekom’un özelleşmesi sonrası yaşanan büyük yaprak dökümü,  bu tarihten sonra Türk Telekom’da göreve başlayan gençleri kurumsal hafızadan mahrum bıraktı.O nedenle, özelleşme sonrası göreve başlayan ve Telekomcu olmaya niyetli gençlere, bu kitabı okumalarını  özellikle tavsiye ediyoruz…
Kitap çok ucuz: 7,5 TL…
Kitabı EMO internet sitesinden ve EMO şubelerinden temin edebilirsiniz.
Büyük bir boşluğu dolduran “Telgraftan İnternete” kitabının yazarı Sayın Alpaslan GÜZELİŞ’i tebrik ediyor, bizleri yakın zamanda yeni kitaplarıyla buluşturmasını bekliyoruz.…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder